Zájmové kroužky

Nabídka zájmových kroužků a kurzů
Mateřská škola Dašice, Sadová 440 Dašice

Hudební nauka - flétna

Hudební naukou - vede pí. učitelka Renata Kubátová
Při hře na zobcovou flétnu v mateřské škole se děti seznámí s dechovým hudebním nástrojem – zobcovou flétnou, se způsobem hry na flétnu, s notovým zápisem („čtení symbolů“) a hrou podle not. Důležitým prvkem hry na flétnu je rovněž podpora správného dýchání a tím i posilování dobrého zdravotního stavu dětí.
V jednotlivých lekcích se děti naučí správnému držení flétny a péči o hudební nástroj, procvičí si zpěv, hru na flétnu s jednotlivými tóny a posléze i hru jednoduchých písní podle vzoru učitelky. Nejstarší děti zvládnou i hru dětských písní podle not.

Na flétny se hraje v malé skupině vždy v pondělí odpoledne.
od 8. 10. 2018, 14:30 - 15:15 hod. ve třídě Berušek

 

Angličtina

Výuku anglického jazyka vede v mateřské škole Dašice externí lektorka Mgr. Vendula Kupková.
Děti  se seznámí pomocí her, básniček a písniček s cizím jazykem.
 
Kroužek probíhá v úterý odpoledne. 

od 2. 10. 2018 ,  15:15 - 16:00 hod. ve třídě Včeliček
anglictina-ve-skolce.jpg

Sportovní školička

Vede trenér p. Rydval. Kroužek probíhá v tělocvičně ZŠ. Děti potřebují sportovní oděv a obuv se světlou podrážkou, láhev s pitím.

Cvičíme vždy ve čtvrtek v tělocvičně ZŠ
sportovni_skolicka.jpg

Keramika

Kroužek keramiky vede externí lektorka pí. Olina Kudrnová. Keramika v naší mateřské škole přináší především radost dětem ze samotné tvorby, a dospělým z půvabných dětských výrobků, které nás nikdy nezklamou.

Kroužek keramiky probíhá každou středu.

od 3. 10 .2018, 14.45 - 15:30 hod. ve třídě Včeliček.

keramika-v-ms.jpg

Logopedie

Vede pí. učitelka a logopedická asistentka Renata Kubátová. Kroužek začne po logopedickém screeningu, který proběhne v mateřské škole na konci října.

Logopedie probíhá odpoledne v Logopedické třídě

logopedie-v-ms.jpg

SELECT DANC

Vede externí lektorka pí. Jana Horčičková. Děti se seznámí se základy tance Street dance, Contemporary, Jazz dance a další.


Tančíme každé pondělí.

od 1. 10. 2018, 15.15 - 16:00 hod ve třídě Včeliček

projekt 2.jpg

MALÝ OBJEVITEL

Vede pí. učitelka Mgr. Lenka Čečetková Máte doma malého Einsteina, budoucí lékařku, nebo prostě jen velice zvídavé dítě? Právě pro něho je určen tento kroužek.
 
Objevujeme každý čtvrtek (objevujeme i venku)
 
od 18.10. 2018, 15:15 - 16:00 hod, ve třídě Včeliček
projekt 1.png
logo_bottom.png

Mateřská škola Dašice, okres Pardubice
Sadová 440,533 03 Dašice

Tel.: 466 951 642
Mob.: 607 577 029
E-mail: msdasice@volny.cz

Město Dašice

zřizovatel mateřské školy
znak-mesto-dasice_190.jpg

Search